Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΝΑΖΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 068604739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150619301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IN MOTION ΠΑΝΟΥΣΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800335975
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116866601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΕΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094043718
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 287401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-04-1974
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση