Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 152747028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150877801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΝΑΖΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 068604739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150619301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 997388572
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130412501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

HARDVOM A.E


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800404463
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120469904000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-04-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999965399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4901501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΓ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099348306
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3972801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Α. ΚΑΖΕΛΗΣ ΚΑΙ Μ. ΜΠΡΑΤΣΑΣ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 091250775
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 963301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-1978
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση