Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998911210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6602701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

bparts.gr Ομόρρυθμη Εταιρία


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 084182250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2299901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση