Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MOTOHALL Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802369821
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175154701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099790946
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122137901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GNG PARTS CENTER OE


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 084158876
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2611601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 081762970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-1986
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση