Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΖΩΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801950748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166888801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095622740
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3202101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση