Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΙΚΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 044744914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139070801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HEALTH AND MORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801524329
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158482601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AMACS ADMINISTRATION MANAGEMENT CONSULTING SERVICES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997305015
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135307101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

LOGGIA P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800580458
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130500701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLICO BROKERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800537710
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128290801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΖΕΙΜΣ ΣΑΥΡΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133233466
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124599701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ.Α.ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998807399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7247601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 034877082
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7146301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση