Βρέθηκαν 46 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802149989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170955901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

myMarine Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802117746
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170304701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ONEX ELEFSIS SHIPYARDS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801968555
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167246801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA SIGMA DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801781807
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163222501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΔΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 135364580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149011801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054419418
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149064801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GT RECYCLING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800916390
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144858001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση