Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Heygaz Greece ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801589739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159686801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801506219
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158149101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΕΖΕΡΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067130949
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153269201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELEMENTO INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801151674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150283001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΩΡΥΓΑ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800741479
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139182501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800606208
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131850901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998384546
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9189101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση