Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801506219
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158149101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΕΖΕΡΙΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067130949
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153269201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JETOIL INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801151674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150283001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΩΡΥΓΑ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800741479
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139182501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800606208
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131850901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998384546
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9189101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998472141
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8635101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση