Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054704936
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165222001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102272680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154884801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BUSINESS GALLERY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998249999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8297101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση