Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GOLDEN ROSE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802138232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170719301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AQUA EVOLUTION EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801099401
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149075201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν. Δ. ΔΑΒΡΑΔΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800908303
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144670807000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WEMER ΕΛΛΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800768295
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140227301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 021578984
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2847201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KORCEMENTO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800648365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133984501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 117982895
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9361501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

BUSINESS GALLERY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998249999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8297101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. ΒΑΪΛΑΣ - Κ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999951094
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5339501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099819968
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5978201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση