Βρέθηκαν 29 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VIGLA EVIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801611900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160118001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΕΝΤΕΝ ΕΡΜΕΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801427806
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156595301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΕΝΤΕΝ 2020 ΕΡΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801377208
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155506501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800472460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124343801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOTMAN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800876116
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143691001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση