Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GOLDEN ROSE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802138232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170719301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MITRACOM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802111730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170180807000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERGON ΤΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801086442
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148750801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FRELCHEM ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801084516
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148708201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΩΤΙΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998244980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9352701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-05-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038022950
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2723701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 095362870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2820701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094074732
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 314901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-1979
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση