Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802445674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176494501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

MITRACOM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802111730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170180807000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERGOMASS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801569138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159300101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NORDEN SPIRIT HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801509977
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158220101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IPACKAGING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800720748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138318201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 107663815
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6112901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΖΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 020017704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5531001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038022950
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2723701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095678261
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1517201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση