Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΕΣΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801478879
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157676501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GXMJ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801263739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153006301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147048548
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151492301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801077390
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148548901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZALCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800864535
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143337501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COFFEE EXPERIENCE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800738346
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139045001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RS MEGAWATT SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800572526
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129973401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800428910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121968001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΕΟΝ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800371114
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118820701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση