Βρέθηκαν 36 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GDM ASSETS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800950462
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145592201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΔΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 135364580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149011801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OMELCA ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801007271
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146823101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800923472
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145025001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VECTOR BRANDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800767599
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140220401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση