Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

(Υποκατάστημα) ΖΑΝΝΗΣ Μ. ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082419888
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 11820001001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 140326476
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150874901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AKMAIOS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800818125
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141993001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SIGHTSPECIFIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800813770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141746001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ESC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800636667
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133361301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FINALTO Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800600660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131562201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-08-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΝΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099360381
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3640501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082991174
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 970001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση