8 records among the Cash Informed companies - members of the Chamber


Analysis by Profession
Analysis by Legal Type

Analysis by Region

EMMANOUIL PETRAKIS TOU EMMANOUIL


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 166758607
Gemi Number 158631801000 ↗
Foundation Date 17-02-2021
  • ACTIVE 

EUAGGELOS MPOUCHOURIS TOU GEORGIOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 139545737
Gemi Number 138611601000 ↗
Foundation Date 04-04-2016
  • ACTIVE 

ALEXANDROS ILIADIS MONOPROSOPI IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA


Legal Type SINGLE MEMBER PCC
Tax Number 800555542
Gemi Number 129143101000 ↗
Foundation Date 19-02-2014
  • ACTIVE 

A. & E. KISSAMITAKIS O.E.


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 800378717
Gemi Number 119187201000 ↗
Foundation Date 16-01-2012
  • ACTIVE 

NIKOLAOS ZAKATAS TOU THEODOROU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 150752381
Gemi Number 8940301000 ↗
Foundation Date 29-07-2009
  • ACTIVE  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

EMMANOUIL CHR. PETRAKIS


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 019585126
Gemi Number 155801000 ↗
Foundation Date 10-03-1983
  • ACTIVE 

IRIMEX LEONIDAS TSOPOURIDIS IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 095117377
Gemi Number 446201000 ↗
Foundation Date 13-12-1977
  • ACTIVE  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Login