Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801429086
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156623801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΚΙΑΝΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝΤΣΙΚΟΤΟ-ΡΑΜΠΕΒΑΡΙ ΤΟΥ ΡΑΜΠΕΒΑΡΙ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106682832
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3977501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση