Βρέθηκαν 26 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NB SOLUTION Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802027280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168426501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066809461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166904901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 155866729
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162040001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MILENA MIRZOIAN TOY STEPAN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 162165374
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157526401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΛΑΜΑΓΚΑΚΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801297491
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153804101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 044263485
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153777001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154672083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153520401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 033690164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1757001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038980132
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147079801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση