Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΟΛΥΜΑΣΤΕΡ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801058154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148060501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELME FOOD AGENCIES ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801004281
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146760601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800606491
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131862801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΣΠΟΤ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800780470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140692701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 44365490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136137301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999939984
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5450301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-10-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Ελβίδα Τρόφιμα Ανώνυμη Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999932252
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4361201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΣΤΕΛΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099352400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123809201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΑΝΚΟ ΓΚΡΟΥΠ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099366902
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3325601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 082957015
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1586901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση