Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Π.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Γ.ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801785474
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163284401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΜΑΣΤΕΡ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801058154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148060501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELME FOOD AGENCIES ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801004281
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146760601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800606491
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131862801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΣΠΟΤ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800780470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140692701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 44365490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136137301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAR AND AGRO EMΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997954967
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8934301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999939984
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5450301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-10-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Ελβίδα Τρόφιμα Ανώνυμη Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999932252
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4361201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση