Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΤΖΑΜΑΛΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800462651
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123885201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 032493435
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122453901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΝΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 077229853
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8627301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΖΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052362715
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8584301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 078998676
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7310001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999045104
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7299601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2007
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059710169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7148401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-10-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102989236
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7092801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΕΩΝ.ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 091951881
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 89501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-1980
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 162664415
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137311101000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση