Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 166758607
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158631801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NATERCIA MARIA PINTO MACEDO ΤΟΥ JOSE VITOR


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 150530711
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153568701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

MALA PERUVIANA ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801116819
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149488001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800606491
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131862801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΥΜΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997883325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9406301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997883337
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9406101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 44365490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136137301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση