Βρέθηκαν 43 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DRIVAS HEALTH CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801880047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165080601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SEAGLE HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801646345
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160759901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗ Α.Ε


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801646486
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160761401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONCORAD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801361978
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155156101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΔΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801278360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153361501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΒΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103315946
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150437701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Advanced Sterilization Products Hellas EΠE


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801102575
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149144401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KADE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800961300
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145808401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MELIOR MEDICAL TRADE ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800893696
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144313301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 121080301
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144325701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση