Βρέθηκαν 27 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 998408980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123033801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-06-2021
  • ACTIVE 

ERGOMASS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801569138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159300101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2021
  • ACTIVE 

AXUM DEVELOPMENT AND SPORTS MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801461800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157367901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2020
  • ACTIVE 

CONGENIUS CONSULTING & SYSTEMS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801419879
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156421501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2020
  • ACTIVE 

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801341617
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154748101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2020
  • ACTIVE 

ΝΕΟΡΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801204487
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151680801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-08-2019
  • ACTIVE 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ TENNIS AND SPORTS & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801059624
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148113301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2018
  • ACTIVE 

HEPTA HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800954240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145662801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2018
  • ACTIVE 

HOUSE Of TENNIS ΙΚΕ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800931195
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145199401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2018
  • ACTIVE 

ERGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PCC
Α.Φ.Μ 800879284
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143790501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-09-2017
  • ACTIVE 

Σύνδεση