Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802248549
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172947801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801341617
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154748101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125000357
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152615601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΜΙΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 71986853
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π. & Σ. ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998097951
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9593401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094436540
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2185201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση