Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Π.Ι. ΚΑΧΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800885101
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143980301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELC SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800881901
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143874401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIMERA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800866288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143384401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800498623
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125792701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEWSFRONT ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 999330081
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6019201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999289590
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5752001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094404866
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2526601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-05-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095584569
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1258901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

C.C.M. INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095310743
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 470301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-08-1981
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση