Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DIONDOK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802121004
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170371501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079973852
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135418801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTERNATIONAL CELEBRITY BRANDS AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800654046
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134286601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPORTSWIND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800456564
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123527901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΗΓΗ ΤΖΑΝΟΥΛΙΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 037713634
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118574801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΛΑΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064538716
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117092301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998132042
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8419001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση