Βρέθηκαν 41 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GEOWATT ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802180620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171586201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FUTURIST LAB Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802024081
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168358901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801822020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163990601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159284745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156179701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GLASSBOX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801080241
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148604601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEVIS ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800812919
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141714601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VENUM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800797555
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141229401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)KMS PRODUCTIONS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800762440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140015601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2016
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

TECHNOMED - VITA CODEX ΙΑΤΡΙΚΑ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800749350
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139503601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση