Βρέθηκαν 33 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Δ. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801822020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163990601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159284745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156179701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GLASSBOX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801080241
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148604601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 47 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800866159
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143382501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEVIS ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800812919
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141714601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VENUM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800797555
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141229401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KMS PRODUCTIONS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800762440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140015601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TECHNOMED - VITA CODEX ΙΑΤΡΙΚΑ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800749350
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139503601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

I & S HELLAS FOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800723566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138433501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση