Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TROTTA PAMELA ΚΑΙ ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801724813
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162213301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΕΤΑΓΚ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800658057
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134495401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064424461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4300001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095764974
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2958601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125434159
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146263001000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση