Βρέθηκαν 39 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MAXPLANK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801960164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167080201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801833581
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164200101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 140636731
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161108001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EDISON ALIU ΤΟΥ BAFTIAR


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128204869
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154180901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 042663196
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153025601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CORFU BERETTAS MEAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801261224
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152950901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KONSTANTINOS FRUITS HELLAS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801179310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151147301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΡΕΟΚΟΠΕΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997355067
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127308101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση