Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΜΑΡΤ ΕΞ-ΒΑΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801842092
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164366701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035354951
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163185501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801565914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159242901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GROLIO ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801125750
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149691801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VASILE ANTONEAC TOY VASILE


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 145249603
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143304401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 070385816
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139516601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094073317
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 321601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-1980
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΓΕ Ελλάδας Βιομηχανία Γάλακτος Μονοπρόσωπη Α.Ε


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094061540
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 306201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-1977
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094029091
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 270901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-1970
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση