Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HEALD HERBAL BLENDS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801830775
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164150001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

NATURALS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801761556
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162847101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

G.P CIGAR ACCESSORIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801703020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161800401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNIQUE TRADE Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801619921
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160265701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ORIGINAL CBD Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801148854
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150222601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2019
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΕΥΓΕΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 160108490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149603701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΜΙΑΜΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801082965
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148673101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800798982
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141269901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VLCC I.K.E


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800789924
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140985601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΜΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800525617
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127450101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση