Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131436502
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154788101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Mediterre Eurofood Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801066928
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148309901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΙΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801005310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146782001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Handpickers Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800827202
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142279001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ ΚΟΡΔΑΛΗ-Κ ΚΟΡΔΑΛΗΣ Ομόρρυθμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800778694
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140651901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IPACKAGING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800720748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138318201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WHATEVEREST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800658438
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134518601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΜΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800525617
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127450101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση