Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

THE NUTLERS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801318571
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154296601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2020
  • ACTIVE 

MILAGRO ORGANIC FOODS MONOPROSOPI IKE


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800963758
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145864601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2018
  • ACTIVE 

UNIVERSAL CONTACT CENTER SINGLE MEMBER P.C


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800733209
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138830001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2016
  • ACTIVE 

ECLECTIC Consulting Trading Services Monoprόsopi I.K.E.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800539646
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128386413000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2013
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

D KOUNOVELIS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800435335
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122414001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2012
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

GEORGIOS MATSIMANIS TOU SPYRIDONA


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 033601701
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6647901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2005
  • ACTIVE 

FALCON S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 094383215
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121843901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-1994
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση