Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BAKELAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801084020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148693801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECLECTIC Consulting Trading Services Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800539646
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128386413000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998926825
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6931801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039579100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3252701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-06-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΜΩΡΑΙΤΗΣ - METROPAK Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800802190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141373201000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση