Βρέθηκαν 29 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137631110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165774501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THRIVEFORMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801330990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154550201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801318835
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154303501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

R BROS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801143465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΑΦΕΝ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801038690
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147576801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΡΕΗ ΧΑΤΖΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 158026746
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139994501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GP FASHION GENERAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800745896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139366001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΟΡΟΚΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 074494409
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126202901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-07-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115708235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124237101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KOSTANDIN PAPA - MIRELA GJOKA O.E.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997714020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9312401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση