Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

F. F. LUXURY SLEEP PRODUCTS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802185048
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171671401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΤΖΙΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801472586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157556901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801318835
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154303501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΖΙΟΥΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800788872
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140958701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 030985944
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135208501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΦ-ΝΕΦ (NEF-NEF) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999871900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4564001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043773463
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3867201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση