Βρέθηκαν 2 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801318835
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154303501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 46698520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5936301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση