Βρέθηκαν 243 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΟΝΤΑΤΑΛΛΑ ΦΑΟΥΖΙΕ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 114074365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174933201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPORTS PRO Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802254138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173051401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MESVA Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802164090
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171253201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159720861
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170890101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105906570
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169987601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128637270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169960801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COOL KIDS NEVER DIE RECORDS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802088003
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169690501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JOY STORE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801971418
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167319601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801964464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167164601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση