26 records among the Cash Informed companies - members of the Chamber


Analysis by Profession
Analysis by Legal Type

Analysis by Region

FRADELOS CHARALAMPOS TOU SOTIRIOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 112067643
Gemi Number 164800901000 ↗
Foundation Date 10-06-2022
  • ACTIVE 

ASTRA GENERAL TRADING SINGLE MEMBER P.C.


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801673083
Gemi Number 161246701000 ↗
Foundation Date 22-10-2021
  • ACTIVE 

ATHANASIOS PAPAPOSTOLOU KAI SIA OMORRYTHMOS VIOTECHNIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA


Legal Type G.P. BRANCH
Tax Number 092085197
Gemi Number 57202101001 ↗
Foundation Date 20-04-2021
  • ACTIVE 

NORDEN SPIRIT HELLAS SINGLE MEMBER P.C.


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801509977
Gemi Number 158220101000 ↗
Foundation Date 15-02-2021
  • ACTIVE 

P. TZIRONIS LP


Legal Type LIMITED PAR/SHIP
Tax Number 801472586
Gemi Number 157556901000 ↗
Foundation Date 17-12-2020
  • ACTIVE 

ZERO DLG I.K.E.


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801461326
Gemi Number 157355801000 ↗
Foundation Date 02-12-2020
  • ACTIVE 

IASON-NIKOLAOS SERIATOS TOU STAUROU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 149012930
Gemi Number 153550101000 ↗
Foundation Date 11-11-2019
  • ACTIVE 

G & G INNOVATIONS PRIVATE COMPANY


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801114605
Gemi Number 149439601000 ↗
Foundation Date 25-02-2019
  • ACTIVE 

(Ypokatastima) ZANNIS M. KOKOLIAS KAI SIA O.E


Legal Type GENERAL PAR/SHIP
Tax Number 082419888
Gemi Number 11820001001 ↗
Foundation Date 31-01-2019
  • ACTIVE 

CHRISTINA KARALI TOU NIKOLAOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 113658207
Gemi Number 147192001000 ↗
Foundation Date 07-08-2018
  • ACTIVE 

Login