Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801515204
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158320801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ecohub – Μιχαήλ Παναγόπουλος – Γεώργιος Παναγόπουλος ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801333709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154609201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 062346028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153478101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BUJAR ZDRAVA ΤΟΥ HYQMET


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125452417
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149689201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800832642
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142435601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800811321
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141658301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AMANI SWISS (CYPRUS) LIMITED.


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997521770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141472107001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 156275976
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128590901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038329505
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124432401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση