Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AFF ΜΕΛΙΣΑΝΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801020011
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147102101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IAM GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801016913
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147021201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BETASOUND - ΑΦΟΙ ΒΡΑΝΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800708803
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137703901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BESKAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095723003
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2781601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GLOBAL SOL ENERGY ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800604100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131740101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800436332
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122483401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥΤΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115912676
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120369701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση