Βρέθηκαν 31 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΕΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΣΟΥΡ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126256430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173536401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASBIS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801967454
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167226601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FUJITSU GENERAL SOUTH EAST EUROPE Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996975836
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162524901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΤΖΙΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801472586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157556901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BETASOUND - ΑΦΟΙ ΒΡΑΝΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800708803
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137703901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 136737858
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125880601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-06-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800429501
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122032301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035164891
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 89257002000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση