Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BIG INVESTMENT SALES Μ.ΛΟΥΠΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801470476
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157518001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GXMJ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801263739
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153006301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE ICOM SOLUTIONS HELLAS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800679563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135742801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INVENTOR A.G. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095554670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5861001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΣΑΛΩΝΙΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998703525
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8118401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΣΟΥΛΑ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999445197
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5358901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε.ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095304029
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 912701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-1986
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094011898
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 253501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-1963
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση