Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SafetyTechHellas Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801743380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162532101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)TEONOVA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801116451
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149479701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2019
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΛΕΒΙΖΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 084065149
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1697201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ZEGETRON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094351438
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 798101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση