Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DIVIIDO EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801137599
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149962401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENLITE OPTICS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801069783
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148378701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ Γ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Α. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800591092
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131142601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALL ABOUT OPTICAL Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997890132
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122647501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΑΥΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997735273
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9414901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECON OPTICS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998351423
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8018401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998701974
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7430701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

B.L.K ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999950651
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5007301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση