Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DIVIIDO EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801137599
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149962401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENLITE OPTICS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801069783
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148378701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AG VISION ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800908813
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144681001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ Γ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Α. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800591092
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131142601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 077839723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121726901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALL ABOUT OPTICAL Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997890132
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122647501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΑΥΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997735273
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9414901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECON OPTICS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998351423
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8018401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση