Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

FILOTERRA ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801493508
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157933501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 057033054
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148455701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-Π.ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801026709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147261201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 138382203
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146376301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΡΟΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996985160
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143751901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΛΩΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046309070
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 89480202000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΥΙΣ ΚΟΡΝΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800810047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141620301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΟΥΡΙ ΤΟΥ ΝΑΜΠΙΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059777167
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129133101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΙΘΕΣΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800479111
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124697401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΛΛΑΡΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079570621
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121946001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση