Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GUARD HELLAS Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801435726
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156781701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATTICA HYGIENE SERVICE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801432400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156700401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 156414538
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148045501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν. ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800815995
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141922001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 104806481
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148493901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 069019512
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131256201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση