Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΩΛΗΣ ΑΘΑ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800846093
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142831301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 107663815
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6112901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤ. & ΕΥΣΤΡ. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999317452
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6074601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AMTEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χημικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094429222
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1641501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-07-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AMVIS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094317562
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 693001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση