Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NOVIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802164575
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171260901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΒΙΤΑ ΜΕΝΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800931933
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145217201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PHARMA SOLUTIONS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800699980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137177301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORION HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800566220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129645401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BAYER ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094056437
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 299101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-1976
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση